Ziemia Jaworska | Opis projektu

Alternative content

 Fraza:
 
http://www.jawor.pl

http://www.bolkow.pl

http://www.mecinka.pl

http://www.msciwojow.pl

http://www.paszowice.pl

http://www.wadrozewielkie.pl/

Sondy/Ankiety
Czy podoba Ci sie nasza strona ?


Alternative content

Fotogaleria

Prognoza pogody

http://www.koncertypokoju.pl/

http://www.mecinka.pl/gmina/images/stories/turystyka/kosa.pdf

http://ziemiajaworska.pl/pl/info/id,10

http://www.jawor.pl/pl/galeria_kategoria-87.html

http://www.jawor.pl/pl/tresci-7.htmlhttp://castleparty.com/

http://www.bolkow.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=644:dni-kultury-rycerskiej-&catid=2:wydarzenia&Itemid=36

Opis projektu


Opis projektu:

Powiat Jaworski i Ziemia Turnovska są obszarami o wysokim potencjale przyrodniczo-historycznym dla rozwoju ruchu turystycznego. Turnov pełni funkcję centrum regionu turystycznego Czeski Raj i od ponad 14 lat wspiera rozwój ruchu turystycznego w regionie. Powiat Jaworski również zaczyna coraz wyraźniej współdziałać w kierunku rozwoju ruchu turystycznego. Współpraca pomiędzy tymi instytucjami nawiązuje do długoletniego partnerstwa pomiędzy Miastami Turnov i Jawor.  

W opracowanym w 2009 r. wspólnym projekcie cieżki edukacyjne na czesko-polskim  pograniczu" założono po stronie czeskiej wybudowanie trzech ścieżek edukacyjnych w Turnovie i okolicy, a po stronie polskiej powstanie nowoczesnej ścieżki edukacyjnej na terenie parku pałacowego w Muchowie. W obu miejscach (Turnov i Muchów)   stworzony został kilkujęzyczny system edukacyjno-informacyjny w postaci wielojęzycznych tablic informacyjnych – z automatycznym lektorem (Turnov) i multimedialnego infokiosku (Muchów). Te działania tworzą podstawę do dalszej budowy wspólnego produktu turystycznego, który będzie następnie odpowiednio promowany (materiały drukowane, prezentacje w formie rollapów, prezentacje internetowe, wystawy i targi turystyczne).  

 Główne działania zralizowane w ramach projektu (2009-2010): 

 • wybudowana została 970 metrowa ścieżka edukacyjna na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Muchowie. Główna aleja została wybrukowana, natomiast boczne ścieżki zostały wysypane żwirem;
 • przy alejach zamontowanych zostało 10 tablic edukacyjnych prezentujących bogactwo przyrodniczo-historyczne regionu;
 • wybudowana została drewniana wiata, celem organizacji plenerowych wydarzeń i przedsięwzięć dla odwiedzających ten obszar grup turystów;
 • zamontowano w parku 20 lamp z energooszczędnym oświetleniem;
 • powstał plac zabaw jako miejsce odpoczynku i rekreacji dla turystów i ich dzieci,
 • zamontowane zostały ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery wzdłuż ścieżki,
 • wykonana została strona internetowa prezentująca projekt (www.ziemiajaworska.pl),
 • systematycznie odbywały się spotkania transgranicznej grupy projektowej odpowiedzialnej za prawidłowe wdrożenie projektu,
 • przeprowadzone zostały wzajemne wyjazdy zorganizowanych grup złożonych z osób zaangażowanych w rozwój turystyki,
 • wydano specjalną gazetę turystyczną na sezon letni 2010,
 • wykonanie prezentacji zdjęciowej regionu w formie sześciu tematycznych roll’upów,


Główne działania przewidziane do realizacji w II półroczu 2010 r.:

 • wyjazd polskiej młodzieży do Czeskiego Raju, celem wymiany doświadczeń i podpatrzenia dobrych przykładów w zakresie rozwoju turystyki (uczniowie szkół hotelsrskich),

 • wydanie materiałów promocyjno-informacjnych (mapy, broszury, ulotki, torby reklamowe),

 • wykonanie przydrożnej prezentacji w formie bilborad'a, zachęcającego do odwiedzenia atrakcji turystycznych Powiatu Jaworskiego,

 • konferencja turystyczna podsumowująca projekt.

 Całkowita wartość projektu po stronie polskiej wynosi 1 064 356 zł., wkład UE wynosi 904 855 zł, natomiast wkład własny powiatu to 159 681 zł., co stanowi 15% wartosci zadania.

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

W trakcie prac budowlanych


 

       Na podstawie materiałów, wymiany doświadczeń oraz prowadzonych dyskusji obu partnerów, zdefiniowano obszary najistotniejszych kierunków rozwoju i współpracy. Stwierdzono przede wszystkim, iż po obu stronach granicy brak jest sieci ścieżek edukacyjnych (dydaktycznych) oraz infrastruktury do rozwijania różnych form aktywności.

 

Formularz kontaktowy

Wybierz dział (adresat)

Imię i Nazwisko:

E-mail:

Wiadomość:

Podaj wynik:

20 + 7 =

Załącz plik:
Komentarze

Dodaj komentarz:

Tytuł:


Treść:


Podpis:


Komentarze: