Ziemia Jaworska | Współpraca transgraniczna

Alternative content

 Fraza:
 
http://www.jawor.pl

http://www.bolkow.pl

http://www.mecinka.pl

http://www.msciwojow.pl

http://www.paszowice.pl

http://www.wadrozewielkie.pl/

Sondy/Ankiety
Czy podoba Ci sie nasza strona ?


Alternative content

Fotogaleria

Prognoza pogody

http://www.koncertypokoju.pl/

http://www.mecinka.pl/gmina/images/stories/turystyka/kosa.pdf

http://ziemiajaworska.pl/pl/info/id,10

http://www.jawor.pl/pl/galeria_kategoria-87.html

http://www.jawor.pl/pl/tresci-7.htmlhttp://castleparty.com/

http://www.bolkow.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=644:dni-kultury-rycerskiej-&catid=2:wydarzenia&Itemid=36

Współpraca transgraniczna


Wspólne przygotowanie

 

Etap planowania projektu stanowił wspólnie określony kierunek dalszego rozwoju partnerskiej współpracy  transgranicznej, która w pierwszej kolejności zmierzała w kierunku pobudzenia i rozwoju ruchu turystycznego po obu stronach granicy. Rozpoczynając prace przygotowawcze, po dokonaniu analizy stanu obecnego, wzajemnie posiadanych zasobów oraz możliwości, w pierwszej kolejności stwierdzono, że po stronie czeskiej do dyspozycji są wieloletnie doświadczenia w zakresie rozwoju turystyki, które z powodzeniem można przenieść na grunt polski. Jako wspólną potrzebę partnerzy wskazali powstanie ścieżek edukacyjnych i infrastruktury bezpośrednio z nimi powiązanej, obejmującej tablice, ławki, oświetlenie, stojaki na rowery, itd., oraz wspólną realizację działań marketingowych. Powołano wspólny zespół projektowy, który spotykał się systematycznie w Turnovie i w Jaworze, wzajemnie przygotowując poszczególne działania projektu.

 


Wspólna realizacja

 Realizacja zaplanowanych działań na tak wysokim poziomie możliwa była dzięki intensywnej współpracy i stałym komunikowaniu się obu partnerów. Powołano transgraniczny zespół projektowy, który odpowiedzialny był za przygotowanie projektu, a następnie koordynował i nadzorował realizację jego celów i zadań cząstkowych. Na bieżąco strony informowały się o postępie i stopniu zaawansowania prac zarówno tych budowlanych, jak i  działań tzw. „miękkich”. Zapewniono ścisłą współpracę w zakresie przygotowania bieżących raportów monitorujących, a także wniosków o płatność z EFRR. Wszelkie wydawnictwa opracowane w ramach projektu były również przygotowywane wspólnie, partnerzy dokonywali wzajemnej korekty tłumaczonych tekstów i dzięki częstym spotkaniom wymieniali się nabytymi w tym temacie  w przeszłości doświadczeniami.

 

 

 

 

 

 

 


Wspólny personel

 Wspólny zespół projektowy tworzą pracownicy Urzędu Miasta w Turnovie oraz Starostwa Powiatowego w Jaworze. Personel projektu po obu stronach granicy pracuje wspólnie w ramach projektu, a działania są w pełni skoordynowane. Powołano specjalistę ds. projektu, który odpowiedzialny był w sposób całościowy za działania prowadzone w ramach projektu. Partner wiodący zapewnił pracowników dla całościowego zarządzania projektem. Spotkania zespołu projektu organizowane są na przemian w Turnovie i w Jaworze. Założono, że prace wspólnego zespołu będą kontynuowane po zakończeniu projektu i zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

 


Wspólne finansowanie

Dla realizacji projektu przygotowany został wspólny budżet, który angażował środki finansowe partnerów mniej więcej na tym samym poziomie. Każda ze stron zawarła w swojej części budżetu wydatki dotyczące działań inwestycyjnych, a także zabezpieczyła środki na wydanie licznych publikacji i materiałów promocyjnych, m. in. ulotki, broszury, mapy, gazeta turystyczna. We wspólnym budżecie projektu ujęto również kwoty na spotkania i wydarzenia informacyjne, w tym wzajemne wizyty transgranicznych grup złożonych z osób zaangażowanych w obsługę ruchu turystycznego. Za zarządzanie finansowe całości projektu, opracowanie wniosków o płatność i wymaganych raportów odpowiedzialny był partner wiodący.

Projekt stanowił jedynie pierwszy etap zagospodarowania kompleksu pałacowo-parkowego w Muchowie. Kolejnym krokiem są działania zmierzające do przeistoczenia pałacu na nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu, które w przyszłości stanowić będzie wspaniałą wizytówkę całego regionu.

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Wybierz dział (adresat)

Imię i Nazwisko:

E-mail:

Wiadomość:

Podaj wynik:

19 + 5 =

Załącz plik: