Ziemia Jaworska | Geologia

Alternative content

 Fraza:
 
http://www.jawor.pl

http://www.bolkow.pl

http://www.mecinka.pl

http://www.msciwojow.pl

http://www.paszowice.pl

http://www.wadrozewielkie.pl/

Sondy/Ankiety
Czy podoba Ci sie nasza strona ?


Alternative content

Fotogaleria

Prognoza pogody

http://www.koncertypokoju.pl/

http://www.mecinka.pl/gmina/images/stories/turystyka/kosa.pdf

http://ziemiajaworska.pl/pl/info/id,10

http://www.jawor.pl/pl/galeria_kategoria-87.html

http://www.jawor.pl/pl/tresci-7.htmlhttp://castleparty.com/

http://www.bolkow.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=644:dni-kultury-rycerskiej-&catid=2:wydarzenia&Itemid=36

Geologia

Rzeźba Krainy Wygasłych Wulkanów, czyli Gór i Pogórza Kaczawskiego jest odzwierciedleniem zarówno zróżnicowanej budowy geologicznej podłoża, jak i  długotrwałych procesów degracyjnych, przebiegających w zmieniających się warunkach klimatycznych i nosi cechy rzeźby poligenicznej. Jej główne zręby ukształtowały się ostatecznie w trzeciorzędzie i uległy niewielkim tylko przekształceniom w wyniku dwukrotnego zlodowacenia terenu w okresie plejstocenu. Utworzone zostały z przeobrażonych w późniejszych epokach geologicznych skał osadowych. Warto pamiętać, że duży wpływ na powstawanie tych gór miała działalność wulkaniczna, szczególnie aktywna na terenie Pogórza Kaczawskiego, przy czym wylewy miały miejsce nie tylko na powierzchni, ale również pod powierzchnią morza, tworząc charakterystyczne m.in. lawy poduszkowe. Wielokrotne wkraczanie na ten teren morza oraz fałdowania i wypiętrzenia doprowadziły do skomplikowanej budowy geologicznej przejawiającej się występowaniem dużej ilości minerałów. Ich źródłem są skały magmowe i metamorficzne. Skały występujące tu, to m.in. łupki, wapienie, zieleńce, diabazy i fyllity, piaskowce oraz granity. Górnictwo na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego ma tradycje sięgającą XIII w. Szczególne znaczenie miała eksploatacja złotonośnych piasków i żwirów w dolinach Bobru i Kaczawy. Region ten słynął również z wydobywania rud miedzi i barytu. Głównym bogactwem Gór Kaczawskich są surowce skalne, do których należą skały magmowe wylewne: diabazy, porfiry, melafiry i bazalty, a także skały węglowe: wapienie i marmury oraz piaskowce. Bazalty występują tu w postaci kominów wulkanicznych i resztek pokryw lawowych. W polimetalicznych złożach znajdują się żyły kwarcu z domieszką kalcytu, dolomitu i barytu, które okruszcowane są siarczkami miedzi, arsenu, żelaza i ołowiu. Towarzyszą im złoto i srebro. Złoża bogate w srebro i złoto w okolicach Radzimowic, należących niegdyś do cystersów, eksploatowane były jeszcze w latach 20-stych XX w. Dla kolekcjonerów i zbieraczy minerałów, Kraina Wygasłych Wulkanów jest doskonałym miejscem do powiększenia kolekcji. Znaleźć można fioletowe ametysty, wielobarwne agaty z niezwykłą czarną odmianą – onyksem, występujące w postaci geod, są tu melafiry i porfiry(okolice Płoszczyny, Wlenia, Sokołowca, Nowego Kościoła), niebiesko barwne azuryty (rejony Radzimowic) i kryształy kalcytów o miodowej barwie. Ale trafiają się nieco rzadsze, jednak równie znane: akanty, apatyt, chalkopiryt, fluoryt, galenę, hematyt, kowelin, kwarc, magnetyt, malachit, oliwin, piryt, serpentynit, różne odmiany skaleni i wiele innych. Kraina Wygasłych Wulkanów jest krainą minerałów, rajem dla zbieraczy.

 
Formularz kontaktowy

Wybierz dział (adresat)

Imię i Nazwisko:

E-mail:

Wiadomość:

Podaj wynik:

25 + 2 =

Załącz plik: