Muchów
Muchów jest starą rozległą wsią o luźnym układzie zabudowań, położona u zachodniego podnóża Muchowskich Wzgórz. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 365 z Jawora do Świerzawy. Zabudowa wsi składa się z pojedynczych budynków gospodarczych i mieszkalnych rozlokowanych na wysokości od 350 do 380 m n.p.m. na odcinku wzdłuż drogi, po obu stronach. Na zachód od głównej drogi, wznosi się otoczony parkiem pałacyk, gdzie realizowana jest właśnie budowa ścieżki edukacyjnej ukazującej walory przyrodniczo – kulturowe regionu. We wsi znajduje się kilka charakterystycznych dla tego regionu domów mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych o wyjątkowych cechach architektonicznych. Przy wjeździe do wsi od strony Jawora po lewej stronie tuż przy drodze rośnie ponad 300-letnia lipa – pomnik przyrody - o obwodzie 7,3 m. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie Muchowa w kierunku północno-wschodnim leży Czartowska Skała - wygasły wulkan z charakterystycznymi słupami bazaltowymi, pomnik przyrody nieożywionej z przepiękną panoramą na Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Karkonosze. Jest to niewielkie (463 m n.p.m) powulkaniczne wzniesienie, w kształcie stożka popodcinanego przez dawne wyrobiska bazaltu. Wulkaniczny stożek o stromych zboczach, z wyraźnie podkreślonym wierzchołkiem, wznosi się samotnie, wyraźnie odróżniając się od płaskiego krajobrazu. Stąd rozpościera się przepiękny widok na Mszaną, Wzgórza Muchowskie. W "Muchowskim Lesie" niedaleko Muchowa znajduje się punkt, w którym przecinają się współrzędne geograficzne 51° N i 16° E, miejsce to oznaczone jest bazaltowym słupem. Wokół wsi rozciągają się rozległe łąki, leżące głównie na podmokłych terenach tzw. "Łąki Muchowskie", rozległy 90 ha ciekawy florystycznie kompleks łąk trzęślicowych z trzęślicą modrą i łąk ostrożeniowych z ostrożeniem łąkowym i ostrożeniem warzywnym. To właśnie tutaj co roku w lipcu realizowana  „Muchowska Kosa” - dolnośląska impreza rekreacyjno-edukacyjna, organizowana od 2001 roku, z udziałem rolników polskich, czeskich i niemieckich. Ma ona na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych czyli muchowskich łąk. Co roku odbywają się konkursy koszenia łąk, układania bukietów i kompozycji kwiatowych, przyrodniczy, parada strojów ludowych, występy zespołów folklorystycznych, a także konferencja środowiskowa. W tym roku impreza będzie miała szczególny charakter, gdyż odbywać się będzie na terenie odnowionego kompleksu parkowego przy Pałacu w Muchowie. Termin 25 lipca 2010 r. – Muchów.                      Muchów

:

E-mail:

:

:

11 + 3 =

: