Sichów
Wieś, o której pierwsze wzmianki można znaleźć już w 1217 r. W 1223 r. książę Henryk I Brodaty podarował wieś klasztorowi cysterskiemu w Lubiążu, który władał nią do XV w., następnie do roku 1734 zarządzał nią inny właściciel. Ponowne nabycie Sichowa przez cystersów pozwoliło na rozwój wsi do 1810 roku, kiedy nastąpiła kasata zakonu. Zabytki warte zwiedzenia to: kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP z XV w. z resztkami sklepień i barokowych tablic, cmentarz, plebania, zespół dworski z przełomu XVII i XVIII w., zabytki archeologiczne - ślady osadnictwa datowane na epokę kamienia i wczesną epokę brązu, relikty osadnictwa (fragmenty ceramiki) z późnego średniowiecza, grodzisko zlokalizowane w obrębie założenia pałacowo-parkowego. Jednak najciekawszą atrakcją wsi jest zabytkowy park w pobliżu kościoła. Rosną w nim tulipanowce, w tym Liriodendron tulipifera - parkowe drzewo z rodziny magnoliowatych, o wysokości do 60 m, które jest najgrubszym osobnikiem tego gatunku w Polsce. Obwód drzewa wynosi 460 cm i rośnie w parku podworskim.  Sichów

:

E-mail:

:

:

17 + 6 =

: