Targoszyn
Wieś położona w północnej części Wzgórz Strzegomskich. W zapiskach informacja o wsi figuruje już od 1335 r. W Targoszynie zachował się pałac wybudowany w 1897 r., który skupia w swoich wnętrzach dwa style: neobaroku oraz rokoko. Trójkondygnacyjny pałac opleciony jest kamiennym murem. Kolejnym zabytkiem wsi jest kościół pw. św. Jadwigi o formach późnego gotyku. Ołtarz główny zdobi gotycki tryptyk z 1512 r. W minionym stuleciu budowla została wzmocniona potężnymi przyporami z cegły. Obecną formę kościół zawdzięcza budowniczym z przełomu XV i XVI oraz XVIII w.Targoszyn

:

E-mail:

:

:

5 + 5 =

: