Snowidza
Snowidza to duża wieś zlokalizowana w niewielkiej odległości od Jawora. Pierwsze zapiski pochodzą już z 1291 r. i mówią o pierwszym właścicielu wsi Hugo von Hertwigswaldau. W centrum wsi znajduje się pochodzący z II połowy XVII w. pałac. Pierwotnie budowla otoczona była wodną fosą, którą zlikwidowano w latach siedemdziesiątych XX w. W XVIII w. założono ogrody ozdobne na tarasach po północnej i zachodniej stronie rezydencji. W 1848 r. w Snowidzy wybudowano pierwszą w okolicy cukrownię, której ruiny górują dziś nad wsią. We wsi znajduje się również zabytkowy, wzniesiony w stylu gotyckim kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, przebudowany w XVIII w. Do jego wnętrza prowadzi ostrołukowy portal od strony południowej, natomiast wnętrze przyozdobione jest obrazami z XVI w. Najstarszy, namalowany na desce przedstawia „Sąd Ostateczny” i przypisywany jest Łukaszowi Cranachowi. Obok pałacu znajduje się wieża dawnego ewangelickiego kościoła i zabytkowy cmentarz. Podziemia dawnego kościoła były połączone podziemnym tunelem z pałacem.Snowidza

:

E-mail:

:

:

25 + 2 =

: