Grobla
Kolejna malowniczo położona miejscowość znana już od 1399 r. jako Nassengrebil (Wilgotna Grobla). Do najciekawszych i najcenniejszych zabytków Grobli należy bez wątpienia XIV-wieczny gotycki kościół pw. św. Anny, który przebudowano w XVI w. Wewnątrz kościoła znajduje się kilka nagrobnych płyt, w tym nagrobna gotycka płyta pierwszego właściciela Grobli - Schindla z 1473 r. oraz zabytkowy prospekt organowy. W murze cmentarza widnieje krzyż pokutny z wyrytym nożem, świadectwo mordu dokonanego na młodej dziewczynie przez zazdrosnego kochanka. Ponadto w Grobli znajduje się piękny XVIII-wieczny barokowy pałac, częściowo wykonany z muru pruskiego. Ze starych ruin kaplicy przykościelnej z herbami Zeidlitzów i Schindlerów biegną podziemne korytarze do pobliskiego majdanu.Grobla

:

E-mail:

:

:

3 + 2 =

: