Wądroże Wielkie
Gmina o charakterze typowo rolniczym, dogodnie położona, z ciekawą historią i wieloma zabytkami. Pośród zachowanych zabytków dominują głównie obiekty kultury sakralnej. Najstarszym zabytkiem Wądroża jest jednonawowy kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej (pierwotna nazwa kościoła: pw. św. Piotra i Pawła) z 1288 r. Świątynia została wzniesiona z obrobionych ciosów kamiennych. Wewnątrz kościoła znajduje się drewniany barokowy ołtarz i renesansowa ambona. Sklepienie zdobi rokokowy żyrandol oraz pochodzący z tego okresu krucyfiks. W wieku XIX nadbudowano nawy, wzniesiono wieżę oraz założono stropodach nad nawą, a portalowe wejście zamurowano. Cmentarz, który otacza kościół, pochodzi z XIII w. i otoczony jest znakomitym drzewostanem osłonowym. Wądroże Wielkie

:

E-mail:

:

:

13 + 7 =

: