Mierczyce
Mierczyce, to mała wieś, z ciekawą historią i wieloma zabytkami. W 1232 r. powstał tu, dzięki Henrykowi Pobożnemu, szpital dla trędowatych. Niestety rok 1241 nie był łaskawy dla Mierczyc, podczas najazdu tatarskiego wieś została kompletnie zniszczona. W roku 1462 wieś została podzielona na dwie części, znajdujące się w rękach różnych rodzin, ale w późniejszych latach znowu stanowiła całość. W Mierczycach zachował się, powstały w XIV w., kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który położony jest na wzniesieniu przy drodze wiodącej przez wieś. Jest to jednonawowa budowla kryta stropem, z prezbiterium o nieznanym zakończeniu i przykryciu. Kościół zbudowano z kamienia łamanego, a portal wykonano z ciosów piaskowca. Zachowały się mury, nawy oraz częściowo prezbiterium. W XIV w. wydłużono prezbiterium, zamknięto wielobocznie i przesklepiono. Wieża pochodzi z późnego średniowiecza, a inne przybudówki powstały w czasach nowożytnych. Do dziś przetrwała siedemnastowieczna ambona i bogato zdobiony prospekt organowy. Warto zwrócić uwagę na nagrobki rodziny Schweinichenów. W XIII w. wokół kościoła został założony cmentarz, zlikwidowany w XVIII w. podczas przebudowy kościoła. Pozostały po nim jedynie dwa późnobarokowe nagrobki wmurowane w zewnętrzną ścianę świątyni. Czas i natura oszczędziły krzyż pokutny wmurowany w okalający kościół mur, krzyż podobno pochodzi ze średniowiecza i jest symbolem żalu za popełnione zbrodnie nieznanego dziś człowieka.  



Mierczyce

:

E-mail:

:

:

19 + 3 =

: