Jawor
  Jawor – niegdyś  główna siedziba książąt świdnicko-jaworskich, dzisiaj stolica powiatu, „Miasto Chleba” – skarbnica dziedzictwa kulturowego. Wśród jego zabytków króluje perła architektury, XVII-wieczny ewangelicki Kościół Pokoju p.w. Ducha Świętego, wpisany w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Kościół Pokoju powstał w latach 1654-1655 jako budowla nietrwała, wyłącznie z drewna, słomy i gliny. Jak nakazał habsburski cesarz Ferdynand III. Kościół miał powstać poza murami miasta, z materiałów używanych do budowy stodół i chlewów, co podkreślało lekceważące podejście do idei głoszonych przez Marcina Lutra. Dodatkowym warunkiem był brak wieży, co z jednej strony nadawało bardzo niska rangę tej budowli z drugiej zaś, podkreślało poddanie się woli cesarza i pełną akceptację jego rozkazów. Glinę w ostatnich latach zamieniono na cegłę. Wygląd zewnętrzny nie sugeruje zachwycającego kolorami i kształtem barokowego wnętrza. Niezwykle cenny jest także najstarszy w mieście, gotycki kościół, z wyposażeniem barokowym pod wezwaniem św. Marcina. Patrona miasta obejrzeć można na rzeźbach w bocznym ołtarzu, południowym portalu i herbie miasta. Centralne miejsce jaworskiego rynku zajmuje neorenesansowy ratusz, wraz z 65 m wieżą. Na II piętrze ratusza znajduje się Sala Rajców z pięknymi witrażami wykonanymi w 1897 r. w Królewskim Instytucie Malarstwa Szkła w Berlinie. Do stałych koronnych imprez miasta należą: Międzynarodowe Targi Chleba i Jaworskie Koncerty Pokoju.     @nt1975  Jawor

:

E-mail:

:

:

1 + 7 =

: