Opis projektu
Opis projektu: Powiat Jaworski i Ziemia Turnovska są obszarami o wysokim potencjale przyrodniczo-historycznym dla rozwoju ruchu turystycznego. Turnov pełni funkcję centrum regionu turystycznego Czeski Raj i od ponad 14 lat wspiera rozwój ruchu turystycznego w regionie. Powiat Jaworski również zaczyna coraz wyraźniej współdziałać w kierunku rozwoju ruchu turystycznego. Współpraca pomiędzy tymi instytucjami nawiązuje do długoletniego partnerstwa pomiędzy Miastami Turnov i Jawor.   W opracowanym w 2009 r. wspólnym projekcie "Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim  pograniczu" założono po stronie czeskiej wybudowanie trzech ścieżek edukacyjnych w Turnovie i okolicy, a po stronie polskiej powstanie nowoczesnej ścieżki edukacyjnej na terenie parku pałacowego w Muchowie. W obu miejscach (Turnov i Muchów)   stworzony został kilkujęzyczny system edukacyjno-informacyjny w postaci wielojęzycznych tablic informacyjnych – z automatycznym lektorem (Turnov) i multimedialnego infokiosku (Muchów). Te działania tworzą podstawę do dalszej budowy wspólnego produktu turystycznego, który będzie następnie odpowiednio promowany (materiały drukowane, prezentacje w formie rollapów, prezentacje internetowe, wystawy i targi turystyczne).    Główne działania zralizowane w ramach projektu (2009-2010):  wybudowana została 970 metrowa ścieżka edukacyjna na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Muchowie. Główna aleja została wybrukowana, natomiast boczne ścieżki zostały wysypane żwirem; przy alejach zamontowanych zostało 10 tablic edukacyjnych prezentujących bogactwo przyrodniczo-historyczne regionu; wybudowana została drewniana wiata, celem organizacji plenerowych wydarzeń i przedsięwzięć dla odwiedzających ten obszar grup turystów; zamontowano w parku 20 lamp z energooszczędnym oświetleniem; powstał plac zabaw jako miejsce odpoczynku i rekreacji dla turystów i ich dzieci, zamontowane zostały ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery wzdłuż ścieżki, wykonana została strona internetowa prezentująca projekt (www.ziemiajaworska.pl), systematycznie odbywały się spotkania transgranicznej grupy projektowej odpowiedzialnej za prawidłowe wdrożenie projektu, przeprowadzone zostały wzajemne wyjazdy zorganizowanych grup złożonych z osób zaangażowanych w rozwój turystyki, wydano specjalną gazetę turystyczną na sezon letni 2010, wykonanie prezentacji zdjęciowej regionu w formie sześciu tematycznych roll’upów, Główne działania przewidziane do realizacji w II półroczu 2010 r.: wyjazd polskiej młodzieży do Czeskiego Raju, celem wymiany doświadczeń i podpatrzenia dobrych przykładów w zakresie rozwoju turystyki (uczniowie szkół hotelsrskich), wydanie materiałów promocyjno-informacjnych (mapy, broszury, ulotki, torby reklamowe), wykonanie przydrożnej prezentacji w formie bilborad'a, zachęcającego do odwiedzenia atrakcji turystycznych Powiatu Jaworskiego, konferencja turystyczna podsumowująca projekt.  Całkowita wartość projektu po stronie polskiej wynosi 1 064 356 zł., wkład UE wynosi 904 855 zł, natomiast wkład własny powiatu to 159 681 zł., co stanowi 15% wartosci zadania.                                 W trakcie prac budowlanych          Na podstawie materiałów, wymiany doświadczeń oraz prowadzonych dyskusji obu partnerów, zdefiniowano obszary najistotniejszych kierunków rozwoju i współpracy. Stwierdzono przede wszystkim, iż po obu stronach granicy brak jest sieci ścieżek edukacyjnych (dydaktycznych) oraz infrastruktury do rozwijania różnych form aktywności.  Opis projektu

:

E-mail:

:

:

4 + 8 =

:
Komentarze

Dodaj komentarz:

Tytuł:


Treść:


Podpis:


Komentarze: