Bolkowski Zamek
W murach bolkowskiego zamku siedzibę znalazło muzeum i bractwo rycerskie, a od lat goszczą też miłośnicy muzyki mroku – gotyckiego rocka. Zamek w Bolkowie jest jednym ze świadectw średniowiecznej świetności księstwa świdnicko-jaworskiego. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1277 r., z czasów panowania księcia świdnickiego Bolesława II Rogatki. Jednak jego powstanie należy wiązać z Bolesławem I Wysokim, który zapoczątkował rozwój gospodarczy Dolnego Śląska. Historia muzeum mieszczącego się w zamku sięga początku XX w., kiedy z inicjatywy „Bolkowskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami” w odbudowanej renesansowej części, powstało kilka sal wystawienniczych. Gromadzone przez lata zbiory zajmowały w 1945 r. trzy kondygnacje i liczyły 7888 eksponatów muzealnych o różnej wartości i znaczeniu. Od zakończenia II wojny światowej muzeum funkcjonowało jako oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Nazwano je Muzeum Śląskim i pod taką nazwą przetrwało do 1977 r., kiedy to zostało przekazane Jeleniej Górze i stało się oddziałem Muzeum Okręgowego, obecnie to oddział Karkonoskiego Muzeum. Zmiana zarządcy nie była zbyt korzystna dla muzealnych eksponatów, które w przeważającej ilości trafiły do Wrocławia. Dziś trwa odtwarzanie zbiorów poprzez zakupy i darowizny. W ubiegłym roku rozpoczęto remont sal muzealnych i zwiedzanie muzeum jest niemożliwe. Jednak sam zamek czeka na turystów. W murach zamku w 1995 r. swą siedzibę znalazło Bractwo Rycerskie Zamku Bolków, które należy do Kapituły Rycerstwa Polskiego i podpisało Kodeks oraz Regułę Rycerską. Bractwo współorganizuje barwne turnieje i jarmarki historyczne. Rycerze ożywiają tę średniowieczną warownię i w naturalny, niewymuszony sposób propagują historię regionu przyciągając na zamek miłośników średniowiecza. W tym roku od 26 do 27 czerwca na zamku odbędą się Dni Kultury Rycerskiej, a we wrześniu XVII-wieczny Piknik Historyczny. Zwiedzanie zamku: maj – wrzesień: 09:00 -16:30 ( niedziela – sobota do 17:30), październik – kwiecień: 09:00 – 15:30 ( niedziela – sobota do 16:30); ceny biletów: 6 i 3 zł.            Bolkowski Zamek

:

E-mail:

:

:

14 + 6 =

: