Szlak Trzech Wąwozów
Nowo wytyczony szlak turystyczny rozpoczyna się w centrum Nowej Wsi Wielkiej i obejmuje trzy bardzo cenne przyrodniczo wąwozy oraz Storczykowe Wzgórze. Rezerwat  przyrody „Wąwóz Lipa” został  utworzony w celu zachowania naturalnych lasów oraz zbiorowisk naskalnych wraz z różnymi typami pomnikowych głazów narzutowych. Rezerwat ma charakter geologiczno – florystyczny. Na uwagę zasługują: zróżnicowana rzeźba terenu - zbocza wąwozu z różnymi typami wychodni skalnych i rumowiskami skalnymi oraz zachodzące na nich procesy erozyjne. Możemy tutaj zobaczyć różne odmiany skalnych głazów narzutowych (eratyki skandynawskie), które dochodzą do 6 metrów obwodu. Ciekawym elementem przyrody jest występowanie na wychodniach skalnych zbiorowisk szczelinowych i murawowych, które tworzą zespoły zanokcicy północnej oraz murawowej. Ogółem na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 274 gatunków roślin naczyniowych. Najbardziej wartościowym składnikiem fauny na terenie rezerwatu jest chroniony płaz - salamandra plamista, której liczebność oszacowano na kilkaset osobników. Rezerwat skalno – florystyczny „Wąwóz Siedmicki” stanowi fragment doliny Młynówki, między wsiami Siedmica i Nowa Wieś Wielka, gdzie potok Młynówka tworzy malowniczy przełom, wcinający się w skalne podłoże, odsłaniając skałki zieleńcowe, będące przykładem wulkanizmu podmorskiego. Rzeźba terenu, w tym formy skalne, lawy poduszkowe oraz liczne zbiorowości roślinności łąkowej sprawiają, że jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych fragmentów Parku „Chełmy”. Naturalnym przedłużeniem tego wąwozu, o podobnym ukształtowaniu i wyglądzie jest „Wąwóz Nowowiejski”, równie interesujący co pozostałe, choć nie objęty ochroną rezerwatową.  Szlak Trzech Wąwozów

:

E-mail:

:

:

22 + 4 =

: