Wąwóz Lipa
  Wąwóz znajduje się 2 km na północny wschód od wsi Lipa. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XIV w. i związana jest z wydobyciem rud miedzi oraz z kamieniołomami. Wąwóz położony jest na wysokości ok. 400 m n.p.m. Rezerwat powstał w 1996 r. i jest to drugi rezerwat w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”. Całkowita powierzchnia wynosi 101 ha. Wąwóz Lipa to interesujący rezerwat geologiczno-florystyczny, charakteryzujący się licznym występowaniem skał zieleńcowych, ze stromymi na ok. 12 m ścianami skalnymi. W górnym odcinku wąwozu występują eratyki skał skandynawskich oraz pseudoeratyki z Pogórza Kaczawskiego i Przedgórza Sudeckiego. Występują tu zbiorowiska leśne, np.: grąd zboczowy - las klonowo-lipowy, w skalnym wąwozie znajdują się stare drzewa z bogatym runem, w którym rosną chronione rośliny, np.: gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, paprotnik kolczysty, wyka leśna. Bez wątpienia największą osobliwością fauny jest salamandra plamista, która występuje w części skalnej wąwozu Lipa.  Wąwóz Lipa

:

E-mail:

:

:

8 + 5 =

: