Główny cel projektu
Główny cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej na czesko-polskim pograniczu dzięki dalszemu rozwojowi współpracy pomiędzy Powiatem Jaworskim i Miastem Turnov. Partnerzy będą wspólnie tworzyć ofertę turystyczną, przekazywać wzajemnie doświadczenia i przygotowywać wspólne działania promocyjno-marketingowe, które wpłyną dodatkowo na zwiększenie liczby turystów na obszarze przygranicznym. Szczegółowym celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej na obszarze polsko-czeskiego pogranicza. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnej współpracy stworzone zostaną 4 produkty turystyczne (ścieżki edukacyjne), które będą dalej wspólnie promowane i prezentowane. Za pośrednictwem 3 nowych punktów informacji i nowych stron internet. będzie również udoskonalony dostęp do informacji dotyczących oferty turystycznej. Wspólne działania w zakresie opracowywania turystycznych materiałów promocyjnych w obu regionach partnerskich (gazeta turystyczna, ulotki promocyjne, mapa turystyczna, roll’upy) wpłyną na urozmaicenie oferty turystycznej na obszarze pogranicza, zachęcając jednocześnie mieszkańców do poznawania obszaru partnerskiego (Czeskiego Raju).  Główny cel projektu

:

E-mail:

:

:

10 + 3 =

: